Wnioski z badań
Technologia APRF™

APRF Technology - logo

Technologia APRF™ (Anti-Parasite Removal Film) zastosowana w wyrobie medycznym „KICK THE TICK®” skutecznie zapobiega rozerwaniu kleszcza podczas zabiegu usunięcia z ciała żywiciela.

Dokładne oględziny ciała usuniętych kleszczy potraktowanych preparatem potwierdziły usunięcie „kompletnych kleszczy” (kompletna idiosoma i gnatosoma (ryjek). Film zapobiegający rozerwaniu ciała pasożyta dokładnie pokrywał ciało badanych kleszczy, co można było wyraźnie widoczne w okularze mikroskopu.

Wszystkie kleszcze pozostawiono na 24h obserwacje. Nie zaobserwowano ustąpienia efektu kriogennego, który jest głównym mechanizmem działania preparatu.

Badania własne

Osobnik
nie potraktowany
preparatem KICK THE TICK®

Osobnik
potraktowany
preparatem KICK THE TICK®

Ocena skuteczności działania produktu
KICK THE TICK® expert

przeznaczonego do ochrony przed szkodliwymi skutkami pasożytowania kleszczy

„Szybkie usunięcie kleszcza ze skóry bez jego uszkodzenia znacznie zmniejsza także ryzyko pojawienia się reakcji miejscowych i ogólnoustrojowych spowodowanych przez składniki ich śliny”
KICK THE TICK expert - zdjęcie produktu

Produkt (…) o nazwie KICK the TICK® (…) ma cechy, które uprawniają do uznania tego produktu za produkt przydatny w ochronie człowieka i zwierząt przed szkodliwymi skutkami pasożytowania kleszczy oraz przed patogenami przenoszonymi przez te stawonogi.

W momencie jego użycia zabezpiecza on użytkownika przed możliwością transmisji patogenów odkleszczowych w trakcie żerowania.

Szybkie usunięcie kleszcza ze skóry bez jego uszkodzenia znacznie zmniejsza także ryzyko pojawienia się reakcji miejscowych i ogólnoustrojowych spowodowanych przez składniki ich śliny. Należy jednak sprawdzić czy kleszcz w całości został usunięty ze skóry. W przypadku pozostawienia fragmentów gnatosomy należy je jak najszybciej mechanicznie usunąć.

Autor – prof. dr hab. n. biol. Alicja Buczek – Fundacja na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, Lublin

Badania skuteczności
KICK THE TICK® Max Repelent Plus

KICK THE TICK - zdjęcie produktu

 

Skuteczność działania odstraszającego na komary

Ocena skuteczności preparatu KICK THE TICK® Max Repelent Plus przeprowadzona warunkach laboratoryjnych wykazała wysoką skuteczność działania odstraszającego na komary.

Testowany preparat wykazał 100% skuteczność działania po 10 minutach i ponad 99% po 1 i 2 godz. od naniesienia na skórę.

*Jednostka badawcza: Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej

 

Skuteczność działania odstraszającego na kleszcze

Wnioski z badania skuteczności repelentów na skórze żywiciela w odniesieniu do kleszczy.

Produkt KICK THE TICK® Max Repelent Plus przez 2 godziny od jego użycia można uznać za skuteczny pod względem repelencyjnego działania w odniesieniu do kleszczy. W tym okresie zabezpiecza on żywiciela przed atakami kleszczy.*

*Badanie skuteczności repelentów na skórze żywiciela w odniesieniu do kleszczy przeprowadzone przez Prof. dr hab. n. biol. Alicja Buczek, Dr hab. n.med. Katarzyna Bartosik.

Poznaj nasze produkty
KICK THE TICK®

Poznaj produkty
KICK THE TICK - wszystkie produkty